Grundpris


Inkluderer:

2 stykker musik efter valg fra pårørende

Kontakt med pårørende

Koordinering med præst og kirkens personale heriblandt organist og evt. bedemand

Kørsel i hele hovedstadsområdet

Ekstra


Kørsel uden for hovedstadsområdet: 2,- pr. km.

Ekstra stykke musik: 500,-

Musik medvirken ved efterfølgende ceremoni/kaffebord: 1500,-

  Musik ved kistesænkning på kirkegården: 500,-

Akkompagnement ved salmerne/fællessang. 500,-